Lễ ra quân Phong trào Môi trường "Xanh - Sạch - Đẹp" tại Công ty Quản lý bay miền Trung