Lễ trao Quyết định công nhận UVBCH và UVUBKT Công đoàn