Nghĩa tình Công ty Quản lý bay miền Trung đến với đồng bào miền núi xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi