Nữ CNLĐ Tổng công ty với hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ