Nữ công Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức chương trình từ thiện “Tiếp bước đến trường”