Nữ công Trung tâm Khí tượng HK Đà Nẵng hưởng ứng Tuần lễ Áo dài