Nữ kiểm soát viên “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh