Phát động cuộc thi viết: “Đi trước mở đường” trên Báo Giao thông