Sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 năm 2024 tại Đài Kiểm soát Không lưu Cần Thơ