Thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ