Thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp 72 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ