Thăm, tặng quà đồng bào xã Trường Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ