Thăm, tặng quà gia đình cháu Hoàng Thị Hạnh - xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình