Thư của Lãnh đạo Tổng công ty gửi đội ngũ nữ cán bộ, công nhân viên ngành Quản lý bay