Tổ Nữ công Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay phát động phong trào “Hướng về Lai Châu”