Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham dự Đại hội Thể dục thể thao Quận Long Biên