Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham gia giải bóng đá mi ni toàn quốc Ngành Giao thông vận tải