Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham gia giao lưu “Giải bóng rổ FCD919 & Friends 2023”