Trung tâm AIS tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, các đơn vị làm nhiệm vụ trong Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020