Công đoàn Cơ quan tổ chức gặp mặt, tặng quà các thân nhân liệt sỹ nhân ngày 27/7