Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả cơn bão số 12