Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về các hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam”