Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay công bố Quyết định bổ sung Ủy viên BCH, Chủ tịch Công đoàn cơ sở