Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2021