Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03/2022