Trung tâm Khí tượng hàng không tập luyện tham gia Hội diễn văn nghệ chào mừng 30 năm Ngày thành lập Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam