Trung tâm Khí tượng hàng không tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam