Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không thăm và chúc Tết gia đình chính sách