Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không thăm và tặng quà gia đình chính sách nhân ngày Thương Binh liệt sỹ 27/7