Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức các hoạt động kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3