Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không tổ chức gặp mặt Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2021