Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi khu vực phía Bắc