Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức giao lưu bóng chuyền