Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021