Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không tổ chức khóa huấn luyện lực lượng tìm kiếm cứu nạn hiện trường tại khu vực miền Nam