Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2021