Trung tâm Quản lý luồng không lưu: Tặng quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại Bắc Kạn