Trung tâm Quản lý luồng không lưu thăm và tặng quà người chiến sỹ duy nhất còn sống sót sau vụ tai nạn máy bay trực thăng