Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 21 năm thành lập