Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức giao lưu bóng chuyền hưởng ứng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3