VATM đồng hành cùng chương trình “Những trái tim đồng cảm”