VATM: Gặp mặt, khen thưởng các cháu học sinh đặc biệt xuất sắc năm học 2014 - 2015.