VATM: Khai mạc Giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 42