VATM: Khai mạc giải quần vợt Hiệp hội doanh nghiệp Hàng không Việt Nam lần thứ VI-năm 2016