VATM: Nhận bảng vàng lưu danh trong chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ”