VATM: Tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân ngày TB-LS (27/7)