VATM: Tham gia Giải chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 45 vì hòa bình quận Long Biên năm 2018