VATM: Tham gia giải Chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 46 vì hòa bình quận Long Biên năm 2019