VATM: Tham gia Hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ Quận Long Biên năm 2015.