VATM tham gia Lễ phát động quyên góp ủng hộ quần áo ấm cho đồng bào nghèo